tele.me: سامنے کا صفحہ Telegram کمیونٹی
شتر جان داداچ داری برعکس میزنی🤦‍♂😂😂

@chesh_cherone 👀
شتر جان داداچ داری برعکس میزنی🤦‍♂😂😂 @chesh_cherone 👀
1596477604824Anonymouse
😐
@chesh_cherone 👀
😐 @chesh_cherone 👀
1596521627704Anonymouse
وقتی خواهر عروس و خواهر داماد با هم میرقصن😂
@chesh_cherone 👀
وقتی خواهر عروس و خواهر داماد با هم میرقصن😂 @chesh_cherone 👀
1596521769432Anonymouse
هفتا مرغ رو تو سه سوت میدزده!!!
خودِ شغال هم نمیتونه اینجوری مرغ بگیره 😂

@chesh_cherone 👀
هفتا مرغ رو تو سه سوت میدزده!!! خودِ شغال هم نمیتونه اینجوری مرغ بگیره 😂 @chesh_cherone 👀
1596521799160Anonymouse
یکی از امتیازاتی که تحصیل در دبیرستان و دانشگاه های تایلند داره اینه که دختراش خیلی دست و دلبازن و هر روز اینجوری بهت پیشنهاد میدن که زنگ آخر باهم برین به حساب اونا بستنی قیفی بخورین!@chesh_cherone 👀
یکی از امتیازاتی که تحصیل در دبیرستان و دانشگاه های تایلند داره اینه که دختراش خیلی دست و دلبازن و هر روز اینجوری بهت پیشنهاد میدن که زنگ آخر باهم برین به حساب اونا بستنی قیفی بخورین! @chesh_cherone 👀
1596523202888Anonymouse
یجای کار میلنگه😂
@chesh_cherone 👀
یجای کار میلنگه😂 @chesh_cherone 👀
1596537002040Anonymouse
تقلید از کشتی کج زنان 😂


@chesh_cherone 👀
تقلید از کشتی کج زنان 😂 @chesh_cherone 👀
1596552888344Anonymouse
این دیگه چه رسمیه؟؟؟

مُرده راست میکنه که 😂😂
@chesh_cherone 👀
این دیگه چه رسمیه؟؟؟ مُرده راست میکنه که 😂😂 @chesh_cherone 👀
1596552952072Anonymouse
ولی خدایی سلفیِ قشنگی گرفت این دم دمای آخر.
@chesh_cherone 👀
ولی خدایی سلفیِ قشنگی گرفت این دم دمای آخر. @chesh_cherone 👀
1596552987648Anonymouse
مزاحمت یک آخوند برای دو زن

قانون به این مرد اجازه داده دنبال ماشین ما راه بیفتد و از ما فیلم و عکس تهیه کند چون به دلخواه و سبک آنها لباس نمی‌پوشیم. نام این کار ایجاد مزاحمت و آزار است.


@chesh_cherone 👀
مزاحمت یک آخوند برای دو زن قانون به این مرد اجازه داده دنبال ماشین ما راه بیفتد و از ما فیلم و عکس تهیه کند چون به دلخواه و سبک آنها لباس نمی‌پوشیم. نام این کار ایجاد مزاحمت و آزار است. @chesh_cherone 👀
1596553039800Anonymouse
دیوث انگار رفته ابشار نیاگارا😂

@chesh_cherone 👀
دیوث انگار رفته ابشار نیاگارا😂 @chesh_cherone 👀
1596553741952Anonymouse
#چالش تغییر لباس 😘😘😎


@chesh_cherone 👀
#چالش تغییر لباس 😘😘😎 @chesh_cherone 👀
1596564001104Anonymouse
نفمیدم چی گف ولی هرچی باشه حق با ایشونه...😍
@chesh_cherone 👀
نفمیدم چی گف ولی هرچی باشه حق با ایشونه...😍 @chesh_cherone 👀
1596606402832Anonymouse
🤤
@chesh_cherone 👀
🤤 @chesh_cherone 👀
1596606489408Anonymouse
رقص با میله چیه
ما خودمون رقص با تیربرق داریم 😂

@chesh_cherone 👀
رقص با میله چیه ما خودمون رقص با تیربرق داریم 😂 @chesh_cherone 👀
1596608333288Anonymouse
بگا رفت  و ب رو خودشم نیاورد  😂😂

@chesh_cherone 👀
بگا رفت و ب رو خودشم نیاورد 😂😂 @chesh_cherone 👀
1596608440016Anonymouse
زنی که تو انگلیس کل وسایل یه فروشگاه رو کرده تو خشتکش! 

فقط اونجایی که لخت میشه میگه دیگه چیزی ندارم😂

@chesh_cherone 👀
زنی که تو انگلیس کل وسایل یه فروشگاه رو کرده تو خشتکش! فقط اونجایی که لخت میشه میگه دیگه چیزی ندارم😂 @chesh_cherone 👀
1596611822744Anonymouse
اینجوری دلبری کنید 😍😘💦

‌@chesh_cherone 👀
اینجوری دلبری کنید 😍😘💦 ‌@chesh_cherone 👀
1596616205320Anonymouse
همه ارزوها در یک قاب

‌@chesh_cherone 👀
همه ارزوها در یک قاب ‌@chesh_cherone 👀
1596623405896Anonymouse
نکن دیگه بچه گناه داره

@chesh_cherone 👀
نکن دیگه بچه گناه داره @chesh_cherone 👀
1596630604472Anonymouse
بازهم افتخار آفرینی دیگری از هموطنامون

قلیون کشیدن با سولاخ کو.ن، آفرین فقط یکم بیشتر تمرین کن دودشو حلقه بدی بیرون

‌@chesh_cherone 👀
بازهم افتخار آفرینی دیگری از هموطنامون قلیون کشیدن با سولاخ کو.ن، آفرین فقط یکم بیشتر تمرین کن دودشو حلقه بدی بیرون ‌@chesh_cherone 👀
1596640201200Anonymouse
قبل از مصرف خوب تکان بدهید😂😍

@chesh_cherone 👀
قبل از مصرف خوب تکان بدهید😂😍 @chesh_cherone 👀
1596640324080Anonymouse
عاقبت جیندا بازی همینه 

ینی فقط سگ میکنتتون😂

@chesh_cherone 👀
عاقبت جیندا بازی همینه ینی فقط سگ میکنتتون😂 @chesh_cherone 👀
1596645005384Anonymouse
دقیقا نفهمیدم منظورش چیه ولی ک.ون خوبی داره 😐😂💦
@chesh_cherone 👀
دقیقا نفهمیدم منظورش چیه ولی ک.ون خوبی داره 😐😂💦 @chesh_cherone 👀
1596693719688Anonymouse
ببینید تو کشورای خارجی با یه دختر مهربون که قصد کمک داره چطور رفتار میکنن ؟!

‌‌‌‌‌‌‌‌@chesh_cherone 👀
ببینید تو کشورای خارجی با یه دختر مهربون که قصد کمک داره چطور رفتار میکنن ؟! ‌‌‌‌‌‌‌‌@chesh_cherone 👀
1596695271296Anonymouse
روش تشخیص م.مه اصل از ممه پروتزی

@chesh_cherone 👀
روش تشخیص م.مه اصل از ممه پروتزی @chesh_cherone 👀
1596696003024Anonymouse
تو فقط تکون بده 😍

@chesh_cherone 👀
تو فقط تکون بده 😍 @chesh_cherone 👀
1596709804176Anonymouse
ایشالا که نیتش خیره

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@chesh_cherone 👀
ایشالا که نیتش خیره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@chesh_cherone 👀
1596725998904Anonymouse
چشم رنگی فقط تو 💦


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@chesh_cherone 👀
چشم رنگی فقط تو 💦 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@chesh_cherone 👀
1596726096632Anonymouse
💢بازی انفجار💣
😳هشدار این بازی شدیدا اعتیاد اور است😳
😍سمیرا از ساری با۵۰هزار تونست ۷۵۰هزار تو بازی انفجار برنده بشه 😍

http://Dbbax.com/register
کانال👇
https://t.me/joinchat/AAAAAEWqL5zayFt-6xgQ_w
💢بازی انفجار💣 😳هشدار این بازی شدیدا اعتیاد اور است😳 😍سمیرا از ساری با۵۰هزار تونست ۷۵۰هزار تو بازی انفجار برنده بشه 😍 http://Dbbax.com/register کانال👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEWqL5zayFt-6xgQ_w
1596726154208Anonymouse
چالشهاتونو ...😍😂

@chesh_cherone 👀
چالشهاتونو ...😍😂 @chesh_cherone 👀
1596726841088Anonymouse
با #بت_بکس پیش بینی کن،روی آرزو هات قدم بردار !🏆
اوج هیجان را این بار با ما تجربه کنید🤩
⚠️فوتبال فقط برای تماشا نیست ⚠️
⚽️فوتبال را با طعم میلیونر شدن،شیرین کنید🤑
💸واریز آنلاین جوایز💸
🌐 آدرس ثبت نام 👇🏻
http://Dbbax.com/register
کانال تلگرام👇🏻
https://t.me/joinchat/AAAAAEWqL5zayFt-6xgQ_w
با #بت_بکس پیش بینی کن،روی آرزو هات قدم بردار !🏆 اوج هیجان را این بار با ما تجربه کنید🤩 ⚠️فوتبال فقط برای تماشا نیست ⚠️ ⚽️فوتبال را با طعم میلیونر شدن،شیرین کنید🤑 💸واریز آنلاین جوایز💸 🌐 آدرس ثبت نام 👇🏻 http://Dbbax.com/register کانال تلگرام👇🏻 https://t.me/joinchat/AAAAAEWqL5zayFt-6xgQ_w
1596737973816Anonymouse
© 2020 tele.me v1.5.5.1o